Damar Cerrahisinde Hibrid Tedavisi - Medical Park Kardiyoloji Kliniği

Damar Cerrahisinde Hibrid Tedavisi

Periferik arter hastalığı(atardamar tıkanıklığı)kalp ve beyin dışındaki atardamarların hastalıklarını ifade eder. En sık nedeni ateroskleroz yani damar sertliğidir.Bu süreç erken yaşlarda başlamakta olup hipertansiyon,yüksek kolestrol düzeyi,sigara,şeker hastalığı,genetik yatkınlık,kronik böbrek yetmezliği,sedanter hayat ve aşıro kilo gibi risk faktörleriyle hızlanır.

toplar damar tıkanıklığı

Bacak damarlarındaki tıkanıklık dokuların beslenmesini bozacak düzeye kadar ulaştığında yürürken veya egzersiz ile bacak ağrısına,yara iyileşmesinde gecikmelere ve bacakta açık yaralara neden olur.Süreç yıllar içinde gerçekleştiğinden şikayetlerde yavaş ve ilerleyici bir gelişim gösterir.

Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmekte olup 55 yaş ve üzerinde görülme oranı artmaktadır.Aynı zamanda kalp damar tıkanıklığı veya şah damar tıkanıklığı tanısı almış hasta grubunda normal gruba göre görülme oranı yüksektir.Tanı, yapılan muayene sırasında , şikayetin olduğu tarafta nabzın zayıf ya da hiç alınmıyor olması ya da tansiyon farkıyla konulmakta olup damar tıkanıklığının yeri ve derecesi yapılan doopler ultrason ve konvansiyonel,BT veya MR anjiografi ile tespit edilir.Tedavide amaç ağrısız yürüme mesafesinin uzatılması ve mevcut yaraların iyileştirilmesidir. Tedavi yöntemleri arasında yaşam ve beslenme şeklinin değiştirilmesi,düzenli egzersiz,ilaç tedavisini anjioplasti(stent,balon)ve cerrahi tedavi yöntemleri bulunur.

Bu tedavi yöntemleri çeşitli kombinasyonlar şeklinde uygulanmakta olup cerrahi ve anjioplasti tedavilerinin eş zamanlı olarak yapılması hibrid tedavi olarak adlandırılır.

Ramazan Kocaer isimli hastamız her iki bacakta istirahat ağrısı ve sol ayak parmaklarında iyileşmeyen yara şikayetleriyle KVC polikliniğimze başvurdu. Yapılan anjiografisinde karın içi ana atardamarlar ve bacak atardamarlarında ciddi darlıklar tespit edilerek karın ana atardamarına anjiografi ünitesinde stent konulması sonrası bacak atardamalarına yapay damarlar ile bypass cerrahisi yapılmıştır.Böylelikle hasta daha büyük bir cerrahi işlem ve daha uzun süreli hastane yatışından kurtulmuştur.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi – Kalp Hastanesi