EECP Yöntemi - Medical Park Kardiyoloji Kliniği

EECP Yöntemi

EECP

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve ölüm nedenlerinin basında yer alan koroner kalp hastalıgı ve bu hastalıgın seyri sırasında ortaya cıkan; kalp krizi,kalp konusunda yapılan çalışmalar, EECP, yönteminin yararlarını ortaya çıkarmış ve kullanılma gerekçelerini artırmıştır. Kalbi besleyen koroner damarları daralması veya tıkanması sonucu ortaya koroner kalp hastalığında EECP tedavisinden elde edilen yararlar şunlardır;

Koroner damarların genişlemesini sağlar.

Koroner damarlar arasında doğuştan var olan,kısmen kapalı durumda bulunan ve kollateral diye tanımlanan yan damarların açılmasını sağlar.

Kalpte yeni kılcal damarların açılmasını sağlar.

Damarlarda genişletici etki gösterir.

EECP yöntemi, uzun süreli kalıcı olan tüm bu etkileri ile kalbin daha iyi kanlanmasını sağlamaktadır.Böylece, koroner kalp hastasında kalbi besleyen damarlardaki daralmaya bağlı olarak ,kalbin az kanlanması sonucu ortaya çıkan gögüs ağrısı,nefes darlığı gibi belirtiler düzelir.Ayrıca ,bu damarların ani tıkanması ile oluşan ve kalp krizi diye bilinen miyokard infarktüsünün oluşumunu ve kalp krizinden sonra görülen üzücü olayların ortaya çıkışını geciktirir ve önler. Tüm bu etkileri ile EECP tedavisi,koroner kalp hastalarında yaşam kalitesini düzeltmekte ve ömrü uzatmaktadır.

EECP Nasıl Uygulanır ?

Sırtüstü yatar durumdaki hastanın belden aşağısına,baldırlar,uyluklar ve kalçalar düzeyinde olmak üzere,üç çift,içi basınçlı hava ile dolarak şişebilen lastik torbalar sarılır. Elektrokardiyogram ve EECP aygıtının bilgisayarı yardımı ile bu torbaların kalp karıncıklarınlarının gevşeme döneminde şişmesi ve kasılma döneminde inmesi sağlanır. Günde 1-2 saatten ortalama 35 saat uygulanan bir tedavi sürecinde ,çok ağır yakınmaları olmayan hastaların hastanede yatmaları gerekmez.Hastaneye gelip tedavilerini aldıktan sonra günlük yaşantılarına devam edebilir. EECP uygulaması sırasında ağrı duyulmaz ;hastalar kitap,gazete okur ya da TV seyrederken tedavilerini görürler.

EECP Nasıl Etki Gösterir?

Vücudun belden aşağısına sarılan torbalar şiştiğinde ,bacaklara baskı yaparak ,atar ve toplardamarlardaki kanın belden yukarı itilmesini sağlar.Kalp bölgesine yığılan atardamar kanı,kalbi besleyen koroner damarları yüksek basınç ve itici güçle doldurur; ince uç dallara kadar ilerler.Dakikada,örneğin 70 kez atan bir kalpte,bir saatlik bir uygulamada 70×60 kez tekrarlanan ve toplam 35 saat uygulanan EECP tedavisi ile,sürekli olarak yüksek basınçlı kanla doldurulan koroner damarlar genişler,kollateral damarlar açılır ve yeni küçük kılcal damarlar oluşur. EECP uygulaması , toplardamar kanın kalbe dönüşünün artışını ve kalp kasılmalarının güçlenmesini sağlar,torbalardaki basıncın aniden inişi ise kalp önündeki yükü azaltarak,kalbin vücüda kan pompalama işini kolaylaştırır. EECP’nin tüm bu etkileri ,kalp kasının az kanlanan bölgelerinin daha iyi kanlanmasını ,gögüs ağrısı,nefes darlığı ve yorgunluk gibi yakınmaların azalmasını veya kaybolmasını,kişinin iş gücünün artmasını sağlar.

EECP yöntemi konusunda yeterli bilgi birikimi ve deneyimi olan bir doktor tarafından,hastanın seçimi,en üst düzeyde yarar elde edilebilecek koşulların hazırlanması ve yöntemin titizlikle uygulanması ile hiçbir ciddi istenmeyen yan etki görülmemekte ve tedaviden başarılı sonuç elde edilmektedir.

EECP Tedavisinde Sakıncalı Durumlar

Ciddi kalp kapak hastalığı özellikle aort yetersizliği olanlar,
Karın aortunda ciddi genisşeme olanlar,
Bacak toplar damarlarında pıhtılaşma bozukluğu olanlar,
Ciddi kan hastalığı ,özellikle pıhtılaşma bozukluğu olanlar,
Bacak derisinde ciddi yarası olanlar
Hamileler

Kalp yetersizliği, hipertansiyonu ve ritim bozukluğu olan hastalara, ancak bu durumları tıbbi tedavi ile kontrol altına aldıktan sonra EECP tedavisi uygulanır. EECP, deneyimli ellerde, hastanın genel sağlığı, kalbi ve koronerleri değerlendirerek, titizlikle uygulandığında,güvenli,yan etkisiz ve risksiz bir tedavidir.

EECP yöntemi 1980 yılında başlayarak Çin’de 1995 yılından bu yana da A.B.D.’de kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde A.B.D’de 500’ü aşkın merkezde ve tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Önceleri koroner kalp hastalığı oldukça ilerlemiş,birkaç kez balon stent tedavisi veya py-pass ameliyatı geçirmiş fakat gögüs ağrıları ve diğer yakınmaları ilaç tedavisine rağmen devam eden hastalarda kullanılmıştır. Bu derece ilerlemiş vakalarda bile elde edilen yararlı etkiler, EECPyöntemine ilgiyi yoğunlaştırmıştır.Etki mekanızmasını arastırmaya yönelik çalışmalarda ,kalbin daha iyi kanlanabilmesini sağlayan kalıcı değişiklikler yaptığını gösteren bulguların elde edilmesi üzerine,tedaviye alınması gereken hasta grubu konusundaki görüşler değişmiştir. Günümüzde koroner kalp hastalarında EECP tedavisine basvurulması,böylece hastalığın seyrinde ortaya çıkabilecek üzücü olaylara karşı kalbin korunması önerilmektedir.

Kimlere Uygulanır?

Balon stent uygulanan veya by-pass yapılan ancak bütün damarlarındaki darlıkları açılmayan ya da bütün damarları bypass ile kanlandırılamayan hastalar. Bir-iki damarında sorun olup ,damarları balon stent tedavisi için uygun olmayanlar ile birçok damarından problemi fakan damarları by-pass ve stent için uygun olmayan hastalar.

Daha önceden birkaç kez balon veya by-pass tedavisi görmüş fakat ciddi gögüs agrıları ve diğer yakınmaları halen devam eden,damarları bu girişimlerin yeniden yapılmasına uygun olmayan ya da riskli olan hastalar.

Hastaların EECP tedavisi sırasında ve sonrasında ,sağlıklı yaşam koşullarına devam etmeleri ,düzenli egzersizlerini yapmaları, önerilen diyete uymaları ve sigara içmemeleri gerekir.
Koroner kalp hastalığı, hipertansiyon,yüksek kolestrol ve diğer nedenlerle verilmiş ilaçlarını da düzenli olarak kullanmaları gerekir.

EECP yöntemi, kalp damarları yanı sıra, tüm organların damarlarında da kan dolaşımını arttırmaktadır. Bu etki ile çeşitli organların kanlanma azalmasına bağlı hastalıkların tedavisinde de yararlanılmaktadır. Özellikle, kanlanma azalmasına bağlı hastalıklarda ve ileri yaştaki erkeklerde görülen ereksiyon kusuruna bağlı cinsel iktidarsızlıkta yararlanılmaktadır. Ayrıca, EECP tedavisi gören hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, dikkat zayıflığı ve uykusuzluk yakınmalarının düzelmesinin yanı sıra ruhsal durum ve depresif halin iyileşmesi, kendilerini daha iyi ve enerjik hissetmeleri gibi psiko-sosyal yönde de olumlu etkiler gözlenmektedir.

Unutmayın!

KORONER KALP HASTALIKLARINDA KALBİ KORUMAK VE ÖMRÜ UZATMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM KOŞULLARINA UYMANIN YANI SIRA, DAMAR SERTLİĞİNİ GECİKTİREN KALP KASINDA KAN DOLAŞIMINI ARTTIRAN TEDAVİLERİ DE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMEK GEREKLİDİR!