Kalp İçin Check-Up - Medical Park Kardiyoloji Kliniği

Kalp İçin Check-Up

Türkiye’de ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 55’i kalp-damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Her 1000 hastadan 1’inin bypass ameliyatına gittiğini biliyoruz. Bu durum erkeklerde kadınlara göre oran biraz daha yüksektir ve kırklı yaşlarda artmaya başlar. Kadınlarda ise daha sık olarak ellili yaşlarda menopoz sonrası görülüyor.

Koroner kalp rahatsızlığı denilen hastalık, kalp krizleri ve kalp yetersizliği ile seyrediyor. Ani kalp krizi ya da kalbin durması şeklinde olabiliyor. Kalp krizini atlattıktan sonra kişinin kalbinde çok büyük bir sekel bırakmışsa kan yetersizliği, pompa yetersizliği şeklinde ölüme gidebiliyor.

kalp check up

Düşük Nabız Uzun Hayat!

Kalp hastalıklarına zemin hazırlayan en büyük ihmal kilo fazlasıdır. Birçok şeye neden olduğu gibi kalp-damar hastalıklarına da neden oluyor. Kilo fazlasının dışında diğer en önemli etken sigara alışkanlığıdır. Stres ve üzüntü de başlıca etkenler arasında sayılabilir.

Nabız ve tansiyon ne kadar düşük olursa ömür o kadar uzun olur. Hayatın tamamı boyunca kalp atış sayımız bellidir. Ne kadar yavaş atarsa bu limiti o kadar geç doldururuz, ne kadar hızlı atarsa bu limit çabuk doldururuz. Onun için spor ve meditasyon, kalp atım sayımızı azaltmaya yarayan başlıca aktivitelerdir.

Kalp Check-Up’ı Nedir?

Eldeki imkanlarla kişinin gelecekteki kalp krizi riskini belirlemek mümkün; ancak ne şekilde olacağını nasıl olacağını söylemek tıpkı deprem gibi mümkün değildir. Bu nedenle tıpkı depremdeki gibi önceden hazırlıklı olmak gerekir. İşte bu yüzden yapılacak bir kalp check-up’ı bize önemli kılavuzluk yapacaktır. Kardiyolojik check-up; kalp hastalıklarının risk faktörleri yönünden incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlem, koruyucu hekimlik uygulamaları çerçevesinde, olabilecek felaketleri önceden tespit edip, tedbir almamızı sağlar. Bu işlemler esnasında hasta olanlar ve ileride kalp hastası olma olasılığı olan insanlar da tespit edilir, önleyici tedbirler ile olası hastalığın önüne geçilebilir.

Tüm bu check-upların sonunda hastaları düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Birtakım kriterler açısından baktığımızda; mesela boyun şah damarında plak var mı, koroner damarlarında kireçlenme ve plakalar var mı, bazı kan tahlillerinde yükseklikler var mı kontrol ediyoruz. Tüm bu verilerin sonunda bir skora ulaşıyoruz. Gelecek 5 yıl içinde kalp krizi geçirme riski yüzde 5’in altında olanları düşük riskli, yüzde 5-15 aralığı orta riskli, yüzde 15’in üstünü ise yüksek riskli hastalar olarak tanımlıyoruz. Medical Park Check-Up Paketleriyle ilgili detaylı bilgiye www.checkupuzmani.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ekokardiyografi Neleri Ortaya Çıkartır?

Şu an en temel görüntüleme yöntemimiz ekokardiyografidir. Büyüklüğü, el-avuç içi kadar düştü. Radyasyonsuz bir şekilde ses dalgaları ile kalbin hareketlerini, kasılmasını, kan dolaşımını ve damarlardaki varsa tıkanıklıkları görebiliyoruz. Kalp elektrosu ilk kullanılan görüntüleme sistemidir. 1850’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Günümüzde 12 farklı bölgeden kalbin elektrik sitemini inceleyen bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem, kalp ritim bozukluğunu ortaya çıkartmak için kullanılır.

Unutmayın!

 40 yaşından sonra herkesin yılda bir kez kalp yönünden check-up yaptırması şart!
Check-up sırasında da mutlaka kan yağları, kan şekeri kontrol edilmeli, efor testi yapılmalı.
EKG ve bir akciğer filmi çekilmeli.
ECHO hiç olmazsa bir kez yapılmalı.
Kapak problemi varsa her yıl tekrarlanmalı yoksa 3-4 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Kalbinin Sesini Dinle!

 Kalp sorununda, ilk belirti göğsün ortasında hissedilen ağrıdır.
Ağrı daha sonra sırta, omuzlara, kollara da vurur.
Ağrı dışında nefes darlığı,
Nabızda düzensizlik,
Bacaklarda ödem ve aşırı halsizlik de kalp hastalıklarının önemli bulgularıdır.